Bijles

Alle kinderen leren op hun eigen wijze. Elk kind ontwikkelt zijn eigen leerstijl. Zo kan een kind in groepsverband zijn grip op de stof verliezen. Door terug te grijpen naar wat een kind nog wél beheerst, wordt de basis verstevigd. Pas dan kan nieuwe stof worden aangeboden. In de bijles ga ik uit van de unieke leerstijl van een kind, zodat het weer met zelfvertrouwen in de klas aan de slag kan.

Het ene kind is meer auditief ingesteld, en leert dan goed als de les mondeling is. Een ander kind kan juist visueel ingesteld zijn en neemt veel stof op door te zien/te kijken. Er zijn ook kinderen met een sterk ontwikkeld vermogen om te leren door lezen. Door in te spelen op de persoonlijke leervoorkeur zal stof sneller worden begrepen. Zo leren sommige kinderen een spellingregel via een rijmpje, terwijl andere kinderen meer houvast hebben aan een pictogram. Kinderen weten vaak goed van zichzelf wat bij hen het beste werkt en ik stem de bijlessen hierop af.

Met elk goed gegeven antwoord bouwt een kind zelfvertrouwen op. En wil dan ook moeilijkere opgaven aanpakken. Succeservaringen zijn de basis om weer verder te groeien en te ontwikkelen.

Voor bijles gaat het onder meer om het verbeteren van:

  • Leesvaardigheid, snelheid en begrijpend lezen;
  • Spellingsvaardigheid;
  • Werkwoordspelling;
  • Rekenvraagstukken;
  • Voorbereiding op toetsen.

Na de aanmelding (zie aanmeldingformulier) vindt een intake plaats. Daarin wordt de hulpvraag vastgesteld. Indien mogelijk worden er gegevens van de basisschool daarin meegenomen. Vervolgens stel ik een hulpplan op voor maximaal 12 weken. Daarna volgt een evaluatie.

k-e-k Coaching en Begeleiding

"Wind blaast voorzichtig een veertje op van het strand, het kan weer vliegen." (Johanna Kruit)