Mariska

Kennis en ervaring

Inmiddels heb ik meer dan twintig jaar ervaring in het professioneel begeleiden, coachen en onderwijzen van kinderen, pubers en jongeren. Deze ervaring is voortdurend verrijkt door het volgen van gerichte trainingen en opleidingen. Hieronder schets ik in vogelvlucht mijn eigen ontwikkeling en groei als coach, docent en huiswerkbegeleider.

Mijn loopbaan is in 1989 begonnen als jongerenwerkster. In die functie begeleidde ik tieners/jongeren in tal van activiteiten. Daarna heb ik een aantal jaren als consulente arbeidstoeleiding gewerkt. Daarbij begeleidde ik jongeren en jong volwassenen, die langdurig werkloos waren, naar een baan.

Uitbreiden

Na die eerste tien jaren was overduidelijk dat mijn passie het ondersteunen en begeleiden van mensen (vooral kinderen en jongeren) was. Dat wetende, werd het tijd om mijn kennis en ervaring uit te breiden. Via de PABO werd ik leerkracht en sinds 2001 sta ik voor de klas in het basisonderwijs waarvan de laatste vier jaar voor groep 8.

Verdiepen

Omdat ik nog beter wilde kunnen begeleiden, volgde ik de afgelopen jaren met succes een opleiding tot coach en pubercoach.

In K-E-K kan ik al mijn ervaring en kennis inzetten, én vooral combineren. Dat heeft zo zijn voordelen, want:

  • bijles mét coaching is efficiënter
  • coaching mét bijles is krachtiger
  • en een maatwerktraject wordt krachtig én efficiënt, en dus zo kort mogelijk.

Bij de huiswerkbegeleiding in een groep komt natuurlijk mijn ervaring ´voor de klas´ van pas.

Waar ik vanuit ga

Klein of groot, ieder mens heeft veerkracht. Daarom kan elk van ons op de ene of de andere manier omgaan met tegenslag, hindernissen overwinnen en belangrijke doelen in het leven verwezenlijken. Veerkracht krijgen we door onze talenten, flexibiliteit, kracht en andere eigenschappen daadwerkelijk aan te spreken en te ontwikkelen.

Voor een kind geldt dit vanzelfsprekend ook. Een kind moet bovendien leren vliegen met de vleugels die hij/zij heeft meegekregen. Deze vleugels kan het kind ontwikkelen, zodat de dingen des levens steeds makkelijker en beter gaan.

Bij het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten, ontwikkelt een kind ook zelfvertrouwen. Hierdoor wordt het steeds makkelijker om oplossingen voor problemen te vinden en stap-voor-stap doelen te realiseren.

Ouderschap

Zelf ben ik moeder van twee pubers van 16 en 18 jaar. Voor mij, en voor vele andere ouders, is opvoeden een uitdaging. Hoe vind je het evenwicht tussen dichtbij zijn en loslaten? Hoe balanceer je prettig tussen zorgen aan de ene kant, en het bevorderen van zelfstandigheid aan de andere kant? Ik ga die uitdaging aan door mijn kinderen liefde en zorg te geven, en door aandacht te hebben voor hun individuele eigenschappen. Gelijktijdig vertrouw ik op hun eigen kracht. Zo maak ik ze veerkrachtiger en wijzer.