Nieuws en reacties

Voor pubercoach genoeg pubers in Broekpolder

Dagblad kennemerland 11-05-2012

BEVERWIJK - Jongeren zijn er volop in de nieuwbouwwijk Broekpolder. Dus pubercoach Mariska Jonkman woont hier helemaal goed.

Mariska Jonkman begeleidt jongeren met problemen. Niet met eindeloze sessies, nee. Kort, efficiënt en krachtig. Ofwel K-e-K, zoals haar praktijk aan huis heet.

Die praktijk bestaat uit een kleine spreekkamer. Hier helpt ze helpt jongeren met omgangsproblemen, jongeren met faalangst of jongeren met studieproblemen. Want het fenomeen puber heeft vele gezichten.

Natuurlijk, iedereen pubert. Al is het heus niet altijd zo extreem tegendraads, afzettend tegen de ouders of de school. Dat hoeft helemaal niet. Het gaat om jongeren die hun identiteit aan het ontdekken zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf.’’


Reactie op één van de Op Maat projecten

Ouderavonden zeer geslaagd

Al enkele jaren organiseren de ouderraad van het Kennemer College afdeling MAVO en de school informatieve avonden voor ouders. De thema’s van deze avonden sluiten steeds aan op thema’s die ook met de leerlingen op school worden behandeld. Zo proberen de ouderraad en de school ouders inzicht in en beleving te geven van de activiteiten op school. Dit jaar werd er besloten om i.p.v. één zelfs twee ouderavonden te organiseren. De avonden vielen samen met de week rondom het thema Veiligheid op school.

Op de eerste avond, 28 januari, werd een programma aangeboden met de titel Internet & Social Media. In samenwerking met de stichting Mijn Kind Online en theatergroep De Nieuwe Lichting werd met de aanwezige ouders van gedachten gewisseld over de gevaren en kansen van internet en social media. Door de mooie wisselwerking tussen de medewerkers van de stichting en die van de theatergroep ontstond er een informatieve en vooral ook leuke avond. De verschillende scènes waarin de theatergroep gesprekken tussen ouders en hun kinderen over het gebruik van internet en social media wisten neer te zetten, leidde tot herkenning bij de aanwezige ouders. De reacties aan het einde van avond maakten duidelijk dat de avond zeer werd gewaardeerd. Niet alleen vanwege de verkregen inzichten, maar ook door de ontspannen sfeer en luchtige manier waarop het thema behandeld werd.

De tweede avond werd op 30 januari aangeboden. Voor deze avond hadden ouders de mogelijkheid gekregen zich voor verschillende workshops in te schrijven. De workshops werden gegeven door Brijder en door K-e-K/Anderlietje.

Brijder, in de persoon van Leo Clarijs, verzorgde een informatieve workshop rondom het thema Alcohol en Drugs. Tijdens de workshop werden ouders geïnformeerd over de actuele risico’s en gevaren waarmee kinderen, als het gaat om alcohol en drugs, heden ten dage worden geconfronteerd.

Bij K-e-K draaide de workshop om het door kinderen ontdekken en stellen van persoonlijke grenzen. Dit in relatie tot het voelen en herkennen van veiligheid of gevaar en het maken van persoonlijke keuzes daarin. Tijdens deze workshop werd er door Anneliet Horck en Mariska Jonkman (foto), ook weer op een interactieve manier, inzicht geboden in de ontwikkelingen die kinderen doormaken en de externe factoren die daarop van invloed kunnen zijn.

Uit de reacties van ouders die één of beide ouderavonden hebben bezocht, kunnen wij opmaken dat de avonden als zeer positief zijn ervaren. Dat geeft een goed gevoel. De ouderraad probeert samen met de school na te denken over een kwalitatief goede, veilige en vooral ook fijne schooltijd voor de leerlingen. Ook het onderhouden van contact met ouders d.m.v. het organiseren van ouderavonden draagt daaraan bij. Wij willen daarom de ouders die de avonden hebben bezocht bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Wij hopen u bij een volgende gelegenheid weer te mogen begroeten.